Agnieszka Jaskólska Dietetyk Trener personalny

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych oraz w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO informujemy o tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Beger prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AKTIW JASKÓLSKA Agnieszka Beger, z siedzibą w Gdańsku 80-175, ul . Leszczynowa 54a/10, Regon: 221024334, NIP:  8792333217. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług dietetycznych (porada dietetyczna, ułożenie indywidualnego planu żywieniowego, itp).

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania ww umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą udostępnianie podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez: a. okres wykonywania obowiązków wynikających z umowy, b. okres wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, c. okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne w związku z wykonywaniem umowy.

10. Wszelkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adres poczty elektronicznej: kontakt@dietacambridge-polska.pl